Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

2. Cytostaticakurer

Generelt: Før hver kur måles alltid hemoglobin, leukocytter med differensialtelling og trombo­cytter i blodet. For dosereduksjon, grenser for utsettelse av kur samt antiemetica se lokale retningslinjer (som f.eks. Cytodose) eller Nasjonalt Cytostatica-register. Merk spesielt at man ved kurer som inneholder cisplatin må evaluere pasientens nyrefunksjon før oppstart kur med beregnet kreatinin clearance. Dersom GFR er under normalområdet bør man utføre kreatinin EDTA-undersøkelse. Ved GFR 50–59 ml/min fordeles cisplatindosen over 2 dager (nyre­sparende protokoll). Ved vedvarende GFR <50 ml/min er cisplatinholdig kjemoterapi kontraindisert.

M-VAC doseintensivert

Metotrexat

30  mg/m2

dag 1

Vinblastin

3  mg/m2

dag 2

Doksorubicin

30  mg/m2

dag 2

Cisplatin

70  mg/m2

dag 2

Pegfilgastrim

6  mg

dag 4

Oppstart ny kur dag 15

 

 

Gemcitabin-cisplatin 21

Gemcitabin

1000  mg/m2

dag 1 og dag 8

Cisplatin

70  mg/m2

dag 2

Oppstart ny kur dag 22

 

 

Gemcitabin-cisplatin 21 nyresparende protokoll

Gemcitabin

1000  mg/m2

dag 1 og dag 8

Cisplatin

35  mg/m2

dag 2 og dag 3

Oppstart ny kur dag 22

 

 

Gemcitabin-cisplatin 28

Gemcitabin

1000  mg/m2

dag 1, dag 8 og dag 15

Cisplatin

70  mg/m2

dag 2

Oppstart ny kur dag 28

 

 

PV-kur

Etoposid

100  mg/m2

dag 1, dag 2 og dag 3

Cisplatin

75  mg/m2

dag 1

Vepecid (etoposid) kapsler

200  mg/m2

dag 2–4
kan erstatte etoposid 100 mg/m2 iv dag 2–3

Gemcitabin-carboplatin

Gemcitabin

1000  mg/m2

dag 1 og dag 8

Karboplatin beregnet etter AUC 4,5 (Calverts formel)

 

dag 1

Oppstart ny kur dag 22

 

 

Vinflunin

Vinflunin

320 mg/m2 dag 1; for pasienter < 75 år, eller ECOG performance status= 0)

Vinflunin

280 mg/m2 dag 1; for pasienter 75–80 år eller ECOG performance- status 1, eller ECOG performance- status 0/1 med moderat nedsatt nyrefunksjon (CrCl = 40 til = 60 mL/min), eller tidligere strålebehandling til bekken).

Vinflunin

250 mg/m2 dag 1; for pasienter > 80 år, eller alvorlig nedsatt nyrefunksjon (CrCl = 30 til = 40 mL/min).

Ny kur dag 22

 

Immunterapi

Generelt: Pembrolizumab og nivolumab kan gi typiske immunrelaterte bivirkninger som diare (også 2 eller flere tømninger enn de de har til vanlig pr. dag, endret avføringsmønster, blod i avføring), hypofysitt (hypo/hyperthyreose lavt kortisol (kan gi infeksjonsliknende symptomer med tachycardi, hypotensjon, feber), diabetes, pneumonitt, hepatitt (sees vanligvis kun på labprøver, ved alvorlig hepatitt-kvalme, redusert matinntak, icterus), dermatitt og fatigue.

Viktigst er å utelukke diare som kan gi alvorlig kolitt. Vanligvis kommer bivirkningen først etter 2. og 3. kur.

Vanlige blodprøver som skal tas er:

hematologi, CRP, kreatinin, ALAT, Bilirubin, γGT, ALP, TSH, FT4, LH, FSH, ACTH, kortisol.

Prøvene må tas som morgenprøver.

Pembrolizumab

 

 

Pembrolizumab

200 mg fast dose

dag 1

Ny kur dag 22

 

 

Nivolumab

 

 

Nivolumab

3 mg/kg

dag 1

Ny kur dag 15

 

 

Atezolizumab

 

 

Atezolizumab

1200 mg fast dose

dag 1

Ny kur dag 22

 

 

Siste faglige endring: 21. september 2023