Eldre med rusmiddelproblemer: Alderstilpasset utredning, tilrettelagte tiltak og spesifikk kompetanse

Det foreslås alderstilpasset utredning og tilrettelagte tiltak overfor eldre. Fagpersonell bør både ha rusfaglig og geriatrisk kompetanse.