KAPITTEL 8
Selvmords- og dødelighetsrisiko i rusbehandling

Sist faglig oppdatert: 24. januar 2017