KAPITTEL 8
Selvmords- og dødelighetsrisiko i rusbehandling

ANBEFALING

ANBEFALING

Sist faglig oppdatert: 24. januar 2017