8. Selvmords- og dødelighetsrisiko i rusbehandling

Sist faglig oppdatert: 24. januar 2017