9. Legemiddelbehandling av søvnforstyrrelser, angst og uro ved avrusning

Sist faglig oppdatert: 13. mai 2016