5. Avrusning på psykiatrisk eller somatisk avdeling

Sist faglig oppdatert: 13. mai 2016