KAPITTEL 5
Avrusning på psykiatrisk eller somatisk avdeling

ANBEFALING

Først publisert: 09. mai 2019 Sist faglig oppdatert: 13. mai 2016