KAPITTEL 5
Avrusning på psykiatrisk eller somatisk avdeling

ANBEFALING

Sist faglig oppdatert: 13. mai 2016