15. Avrusning fra opioider

15.1 Om opioider og deres virkninger

15.2 Symptomer ved opioidabstinens

Sist faglig oppdatert: 13. mai 2016