Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

19.1. Penicillinallergi

Innholdet i dette underkapittelet er midlertidig oppdatert da tidligere innhold var blitt utdatert. Nytt underkapittel vil bli utarbeidet, tidsramme er ikke fastsatt.

Inntil nytt underkapittel er klart, henvises til andre kilder som RELIS-utredning fra 2016 og UpToDate (tilgjengelig via intranettet på ditt sykehus).

Journalføring av reaksjoner på antibiotika

Allergiske reaksjoner på penicillin, andre betalaktamantibiotika samt andre antibiotika skal  journalføres, jf. Pasientjournalforskriften § 4

Behandler bør ta stilling til hvilken type allergi som foreligger og om pasienten i fremtiden kan få det aktuelle antibiotikum eller den aktuelle antibiotikaklassen. Dette er viktig for å unngå at pasienten på sviktende grunnlag blir fratatt muligheten til behandling ved senere behov.

Melding om bivirkning av antibiotika

Helsepersonell som yter helsetjenester har plikt til å melde bivirkninger. Mistenkte alvorlige, nye eller ukjente bivirkninger skal meldes ved mistanke om sammenheng med legemidlet. Melding gjøres via melde.no.

Sist faglig oppdatert: 30. mai 2022