23. Endringslogg

27.oktober 2020

Feil i dosering av ceftolozan/tazobaktam rettet i anbefalingen for "pneumoni, sykehuservervet, ventilatorassosiert, komplisert", slik at doseringen er i henhold til SPC og anbefalinger fra Eucast.

17. september 2020

Etterspurt innhold i kapittelet om dosering og konsentrasjonsbestemmelse av antibiotika er republisert. Dette kapittelet omtaler nå to tema: dosering for pasienter med nedsatt nyrefunksjon og konsentrasjonsbestemmelser. For begge tema er det lenket videre til aktuelt kapittel i OUS sin metodebok.

3. september 2020

 • Kapittelet invasive soppinfeksjoner er revidert. Nytt innhold erstatter hele det tidligere kapittelet.
 • Kapittelet infeksjoner i nedre luftveier er revidert. Nytt innhold erstatter hele det tidligere kapittelet.
 • Metode og prosesskapittelet er revidert. Det tidligere kapittelet er erstattet i sin helhet.

Det er gjort en rekke endringer og forenklinger i kapitlene med bakgrunnsstoff. Se tabellen nedenfor.

Endringslogg fra 3.september 2020 for antibiotika i sykehus
Tidligere kapittel Endringer og innhold i ny versjon av retningslinjen
Dosering og konsentrasjonsmålinger

Utgår som eget kapittel.

Dosering ved redusert nyrefunksjon og overvekt innarbeidet i datamodellen.

Kort tekst om dosering av gentamycin og vankomycin legges på relevante anbefalinger (under praktisk informasjon).

Diagnostikk

Utgår som eget kapittel.

Lenke til mikrobiologiforeningens metodebok med liste over mikrober og andre relevante metodebøker på aktuelle anbefalinger (under praktisk).

Graviditet og amming

Deles i to kapitler.

Tabell og tekst med samlet oversikt over legemidler.

Relevant informasjon finnes også på hver anbefaling.

Rasjonell antibiotikabruk

Utgår som eget kapittel.

Penicillinallergi og antibiotikabivirkninger

Beholdes som kapittel.

Skal revideres og forenkles, basert på et europeisk arbeid som ikke er ferdig.

Blir ikke endret nå.

NB! På aktuelle anbefalinger i de reviderte kapitlene finnes informasjon under kontraindikasjoner

Antibiotikaresistens

Utgår som eget kapittel.

Multiresistente mikrober

Utgår som eget kapittel.

 

 

Presisering av avpubliserte underkapitler
Tidligere kapittel Underkapitler

Dosering og konsentrasjonsmålinger av antibiotika

Dosering og konsentrasjonsmåling av aminoglykosider

 • Dosering av gentamicin
 • Dosering av tobramycin
 • Dosering av netilmicin
 • Dosering av amikacin
 • Dosering av streptomycin
   

Dosering og konsentrasjonsmåling av glykopeptider (vankomycin og teikoplanin)

 • Dosering av glykopeptider (vankomycin og teikoplanin)

Dosering av antibiotika ved nyresvikt

Dosering av antibiotika ved nedsatt leverfunksjon

Intravenøs til peroral overgang for antibiotika

Antibiotika og dosering hos eldre

Dosering av antibiotika ved overvekt

Dosering av antibiotika: farmakokinetikk og farmakodynamikk

Diagnostikk: mikrobiologi og inflammasjonsmarkører

Mikrobiologisk diagnostikk

Inflammasjonsmarkører

Mikroorganismer

Multiresistente mikrober

Meticillinresistente Staphylocuccus aureus (MRSA)

Vankomycinresistente enterokokker (VRE)

Om multiresistente mikrober, forekomst, forkortelser, definisjoner, antibiotikavalg

 

Sist faglig oppdatert: 28. oktober 2020