Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

12.4. Bakgrunn og arbeidsprosess ved andre utgave av handlingsprogrammet, 2019

Handlingsprogrammet er oppdatert av en oppdateringsgruppe med medlemmer oppnevnt fra RHF-ene. Representant fra Folkehelseinstituttet har bidratt med metodestøtte, søk og bistand til gradering av kunnskapsgrunnlaget. Utkast til revidert handlingsprogram er behandlet i NGICG styret før det ble oversendt til Helsedirektoratet for endelig ferdigstillelse.

Oppdateringsgruppens medlemmer – andre utgave av handlingsprogrammet

Medlemmer - Andre gruppe

Leder av arbeidsgruppen: Marianne Grønlie Guren, onkolog

 

 

Avdeling for kreftbehandling

 

Oslo universitetssykehus HF

Hartwig Kørner, kirurg

Gastrokirurgisk avdeling

Stavanger Universitetssjukehus HF

Christine Undseth, onkolog

Avd. for kreftbehandling

Oslo universitetssykehus HF

Stein Larsen, kirurg

Avdeling for gastro- og barnekirurgi

Radiumhospitalet, Oslo universitetssykehus HF

Monika Eidem, onkolog

Stråleterapiavdelingen

St. Olavs Hospital

Anne-Hilde Røsvik, FHI, har bidratt med søk og bistand til gradering

I tillegg har gruppen fått bidrag fra:

Inger Kristin Larsen

Kreftregisteret

 

kapittel 2: Epidemiologi

 

Sonja Steigen

Avd. for klinisk patologi

UNN, Tromsø

kapittel 3: Forebygging og 11 Patologi

Bettina Hanekamp

Avd. for radiologi og nukleærmedisin

Oslo universitets­sykehus HF

kapittel 5: Diagnostikk og utredning

Marianne Sande

Avd. for radiologi

Stavanger Universitetssjukehus

kapittel 5: Diagnostikk og utredning

Medlemmer av NGICG-CR har også gitt innspill til handlingsprogramarbeidet.

Oppdateringsgruppens medlemmer – tredje utgave av handlingsprogrammet (2021)

Medlemmer - Tredje utgave

Leder av arbeidsgruppen: Marianne Grønlie Guren, onkolog

 

 

Avdeling for kreftbehandling

 

Oslo universitetssykehus HF

Hartwig Kørner, kirurg

Gastrokirurgisk avdeling

Stavanger Universitetssjukehus HF

Christine Undseth, onkolog

Avd. for kreftbehandling

Oslo universitetssykehus HF

Stein Larsen, kirurg

Avdeling for gastro- og barnekirurgi

Oslo universitetssykehus HF

Monika Eidem, onkolog

Stråleterapiavdelingen

St. Olavs Hospital

Anne-Hilde Røsvik, FHI, har vært tilgjengelig for bidrag med søk og bistand til gradering.

I tillegg har gruppen fått bidrag fra:

Inger Kristin Larsen

Kreftregisteret

 

kapittel 2: Epidemiologi

Tom-Andreas Wik

Avdeling for gastro- og barnekirurgi

Oslo universitets­sykehus HF

kapittel 3: Forebygging

Sonja Steigen

Avd. for klinisk patologi

UNN, Tromsø

kapittel 11: Patologi

Medlemmer av NGICG-CR har diskutert og gitt innspill til handlingsprogramarbeidet.

 

Siste faglige endring: 02. juli 2017