Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

11.3. Tumorspredning og stadieinndeling

Tumorene bør klassifiseres etter TNM-klassifikasjonen med tanke på tumor, lymfeknuter og metastase, se tabell 2 (TNM Classification of Malignant Tumours, 2017). Ut fra denne klassifiseringen kan pasientene stadieinndeles med tanke på utbredelse av sykdom, se tabell 3 (Edge et al., 2010). Regionale lymfeknuter er perirektale (anorektale, perirektale og laterale sakrale), iliaca interna, iliaca externa og inguinale (superficielle og dype femorale). Metastaser til andre lymfeknuter oppfattes som fjernmetastaser (M).

Se tabell for TNM-klassifisering i kapittel Stadieinndeling.

Anbefalinger

Biopsi skal foreligge for å bekrefte diagnosen (evidensgrad C).

Det bør testes for HPV-infeksjon (evidensgrad C)

Siste faglige endring: 02. juli 2021