Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

11.4. Forslag til mal for besvarelse

Biopsier

Angi alltid kirurgens angivelse av lokalisasjon!

Resektater

Preparatets art, tumors lokalisasjon og hoveddiagnose med histologisk type.

Eksempel: Anorektalresektat med ulcererende tumor i anus.

Middels høyt differensiert plateepitelkarsinom.

Tabell 7

Forslag til mal for beskrivelse av resektat

Andre funn

Veiledning

Tumors største diameter:

mm

Tumors lokalisasjon:

Øvre del: Kledt med kolorectal epitel

Midtre del (transformasjonssonen): Kledt med metaplastisk/varierende epitel

Nedre del (analkanalen): Kledt med plateepitel

Infiltrasjon tykkelse:

Angi i mm fra basalmembranen (med tanke på SISCCA)

Dypeste infiltrasjon:

Angi uten eller med infiltrasjon i nærliggende organ (vagina, urethra, urinblære)

Minste avstand til reseksjonsflate:

mm

Angi sted

Endereseksjonsrender:

Frie/ikke frie

Antall perirectale lymfeknuter:

Antall hvorav # med tumorvev

Antall iliacale og/eller inguinale lymfeknuter:

Antall hvorav # med tumorvev

Angi hvorvidt unilateral eller bilateral

pTNM-klassifikasjon:

 

Annen patologi:

Adenomer, ulcera etc.

HPV / p16

Positiv/negativ

Angi klassifikasjon, f. eks. TNM Classification of Malignant Tumours, 8. utg.

 

Siste faglige endring: 02. juli 2021