Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

1. Innledning

Analcancer, eller plateepitelkarsinom i analkanalen, er en sjelden sykdom. De fleste tilfeller er HPV positive. Utredningen er i store trekk som ved endetarmskreft.

Kurativ behandling består hovedsakelig av strålebehandling kombinert med kjemoterapi. Dersom tumor ikke går i komplett remisjon, eller det tilkommer lokoregionalt tilbakefall, vurderes kirurgi. Analcancer har relativt god prognose.

Etter fullført behandling kontrolleres pasientene for å oppdage eventuelt lokoregionalt tilbakefall eller spredning, og for å oppdage seneffekter. Ved spredning til andre organer er behandlingen palliativ kjemoterapi.

Handlingsprogrammet inneholder retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av pasienter med analcancer.

Endringer i 3.utgave av handlingsprogrammet

I denne oppdateringen av handlingsprogrammet er det lagt til en anbefaling om at en bør undersøke for DPD-mangel før oppstart kjemoterapi med 5-FU eller kapecitabine, både ved kjemoradioterapi for lokalisert sykdom og ved kjemoterapi formetastatisk sykdom. For øvrig er det gjort enkelte mindre endringer/presiseringer. Kapitlet om epidemiologi er oppdatert. Det er lagt til tekst om behandling av AIN. I tabell som viser kontrollopplegg etter oppnådd komplett remisjon av tumor, er tidsangivelsen endret til tid etter avsluttet strålebehandling.  Pasienter som er operert med salvage kirurgi og som kan være aktuelle for behandling av tilbakefall bør inngå i gruppen der radiologi er del av kontrollene.

Siste faglige endring: 02. juli 2021