Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

2.1. Forekomst

Analkreft er en sjelden kreftform, og i internasjonal kreftstatistikk blir tilfellene oftest rapportert sammen med endetarmskreft. Kreftregisteret har siden 2015 rapportert insidens- og prevalenstall for analkreft.

I Norge ble det i 2019 diagnostisert 112 nye tilfeller av analkreft. Denne kreftformen er en av få hvor kvinner har høyere forekomst enn menn, og rundt 70 % av tilfellene diagnostiseres blant kvinner (Cancer in Norway 2019: cancer incidence, mortality, survival and prevalence in Norway, 2020). De fleste tilfellene blir diagnostisert i aldersgruppen 60-69 år, og median alder ved diagnose er 66 år (Cancer in Norway 2019: cancer incidence, mortality, survival and prevalence in Norway, 2020).

Det har vært en jevn øking i insidensen over tid (Guren, Aagnes, Nygard, Dahl, & Moller, 2019), og de aldersstandardiserte insidensratene er nå 1,2 (menn) og 2,5 (kvinner) tilfeller per 100 000 personår (Cancer in Norway 2019: cancer incidence, mortality, survival and prevalence in Norway, 2020) (figur 1). En økende insidens er også vist i andre høy-inntektsland (Islami, Ferlay, Lortet-Tieulent, Bray, & Jemal, 2017), deriblant Danmark, som i tillegg til Norge rapporterer egen kreftstatistikk for denne kreftformen (Statistik om analkræft).

Aldersstandardiserte (Norsk standard) insidensrater per 100 000 personår for menn og kvinner, fordelt på femårsperioder i tidsrommet 1955–2019.
Figur 1: Aldersstandardiserte (Norsk standard) insidensrater per 100 000 personår for menn og kvinner, fordelt på femårsperioder i tidsrommet 1955–2019. Kilde: Kreftregisterets statistikkbank (https://sb.kreftregisteret.no/insidens/).

 

Siste faglige endring: 02. juli 2017