Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

5.1. Utredning

Utredning er i hovedsak den samme som ved endetarmskreft, og bør følge samme utredningsforløp med de samme frister: https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/pakkeforlop-for-tykk-og-endetarmskreft.

Koloskopi og CEA er ikke nødvendig.

Forslag til utredningsforløp

  1. Henvisning fra fastlege / annen lege basert på symptomer og funn. Digital rektaleksplorasjon (DRE) skal utføres. Ved sikre tumores og/eller blødning skal man henvise pasienten for utredning som ved pakkeforløp for tykk- og endetarmskreft.
  2. Kirurgisk poliklinikk: Digital rektal eksplorasjon, anorektokopi og biopsi (merkes med cito/haster), eventuelt gynekologisk undersøkelse.
  3. Utredning av analcancer omfatter:
    • CT thorax/abdomen/bekken
    • MR bekken
    • FDG-PET/CT ved T2-4, eller N1, evt ved M1

Siste faglige endring: 02. juli 2017