Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

5.3. Klinisk undersøkelse

Inspeksjon av analområdet og digital rektal eksplorasjon (DRE) skal utføres og beskrives.

Ved rektal eksplorasjon beskrives beliggenhet av unormale palpasjonsfunn. Lyskene skal palperes. Alle suspekte funn skal følges opp med anorektoskopi og biopseres under optimale forhold (kirurgisk kompetanse, anestesi ved behov). Biopsier skal helst tas uten bruk av elektrokoagulasjon (kald teknikk, eksisjon, tru-cut). En skal beskrive tumors lokalisasjon og beliggenhet (nivå, sirkumferent affeksjon) og angi størrelse på tumor. Rektovaginal undersøkelse bør gjøres hos kvinner ved mistanke om innvekst i vagina.

Ved forandringer i huden utenfor anal verge bør ufullstendige reseksjoner eller piecemeal- biopsier unngås – det vil si biopsier som fragmenterer vevet og lager uryddige sår i lesjonen. En må enten ta en liten diagnostisk biopsi eller en fullhudsreseksjon med god margin; se kapittel om behandling.

Anbefalinger

Ved symptomer fra analregionen skal klinisk undersøkelse inkludert digital rektal­eksplorasjon, inspeksjon av analområdet og palpasjon av lysker utføres (evidensgrad B).

Ved mistanke om malignitet utføres anorektoskopi og biopsi (evidensgrad B).

Økt årvåkenhet for analcancer anbefales ved symptomer hos immunsupprimerte, HIV-positive og etter annen HPV-relatert neoplasi (evidensgrad C).

Siste faglige endring: 02. juli 2017