Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

10.1. Kirurgi

Det finnes ikke større studier som har evaluert effekten av metastasekirurgi, og det finnes lite evidens. Det er aktuelt med kirurgi for lymfeknutemetastaser i lysken dersom ikke lokal kjemoradioterapi har ført fram (Akbari et al., 2004). Ved solitære eller få metastaser kan kirurgi vurderes på individuelt grunnlag. Det kan være aktuelt i selekterte tilfeller å vurdere kirurgi av begrenset antall lever- eller lungemetastaser, evt. i kombinasjon med kjemoterapi. Større lever- og lungekirurgi er ikke evaluert mht. til overlevelse.

Tumores som gir symptomer, for eksempel fra columna, skjelett og CNS, kan være aktuelle for palliativ kirurgi. Sigmoideostomi kan være aktuelt ved lokalt inoperabel tumor eller residiv.

Siste faglige endring: 02. juli 2017