Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

8. Behandling av eldre pasienter

Eldre pasienter vurderes individuelt på bakgrunn av allmenntilstand, funksjonsnivå og even­tuelt komorbiditet. Geriatrisk vurdering kan være nyttig (Wildiers et al., 2014) og beslutning om behand­ling bør tas i samråd med pasienten. Mange eldre kan behandles etter standard protokoller (Dale et al., 2017). Dersom standard kombinasjonsbehandling ikke kan gjennomføres, anbefales generelt at man prioriterer strålebehandling framfor kjemoterapi. En bør forsøke å gi et adekvat strålefelt og adekvate doser.

Ved rimelig god allmenntilstand gis ofte 2 Gy-fraksjoner, og en forsøker å komme opp i en totaldose på 50–58 Gy uten kjemoterapi. Endelig dose vil være avhengig av toleranse.

Ved redusert allmenntilstand og/eller alvorlig komorbiditet vurderes høyere fraksjonsdoser, for eksempel palliativ strålebehandling med 3 Gy x 10–13, der målet er å oppnå best mulig lokal tumorkontroll.

Anbefalinger

Behandlingen individualiseres hos eldre med redusert allmenntilstand eller funksjonsnivå. Strålebehandling prioriteres foran kjemoterapi (evidensgrad C).

Siste faglige endring: 02. juli 2017