Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

2.7. Veiledning (Coaching) ved ADHD/ Hyperkinetisk forstyrrelse

Coaching er veiledning, motivering, læring og trening av personer med tanke på å ta bevisste veivalg og videre personlig utvikling. Denne arbeidsmåten er utviklet utenfor helsevesenet, men har fått plass som behandlingsmetode for ulike sykdommer/lidelser, inklusive ADHD/Hyperkinetisk forstyrrelse. Det er mange likhetspunkter mellom arbeidsmåter i coaching og ulike typer kognitiv atferdsterapi. I coaching er det et samarbeid mellom coach og klient for at klienten skal nå de mål han eller hun ønsker å realisere. Det kan være mål som å fullføre utdannelse, å ha et ryddig hjem hvor man finner tingene sine, eller å lære seg hvordan innarbeide rutiner og strukturer for bedre å organisere dagen (Den norske coachforening, 2014).

Det er fortsatt et begrenset antall systematiske studier i bruk av coaching til ungdom og voksne med ADHD/Hyperkinetisk forstyrrelse. En studie fra 2010 viste nytte av coaching til voksne med ADHD/Hyperkinetisk forstyrrelse enten de brukte medisiner eller ikke (Kubik JA, 2010). Metoden har også vist at den bedrer prestasjoner hos studenter med ADHD/Hyperkinetisk forstyrrelse (Prevatt F et al, 2013). Coaching av foreldre til å bistå sine barn med ADHD i å skaffe seg flere venner er også et område som er undersøkt (Lerner MD et al, 2011). Imidlertid mangler vi fortsatt vitenskapelige, kontrollerte studier av coaching ved ADHD/Hyperkinetisk forstyrrelse.

Siste faglige endring: 13. juni 2018