Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

2.9. Nevrofeedback ved ADHD/ Hyperkinetisk forstyrrelse

Nevrofeedback, eller EEG-biofeedback, er en metode der spesielle EEG-avledninger (QEEG) er utgangspunkt for å skape endringer i hjernens aktivitet for å finne sammenhenger mellom observert hjernebølgemønster og tenkning/atferd. I praksis festes elektroder til hodet. De fanger opp hjernebølgene og sender dem til datamaskinen, som i neste omgang programmerer bølgemønsteret om til et slags dataspill. I dataspillet vises hjernebølgemønsteret. Målet med nevrofeedback er å lære å redusere eller øke deler av bølgemønsteret. Det brukes ulike oppsett av program for læring avhengig av type lidelse.

Bruk av nevrofeedback for ADHD/ Hyperkinetisk forstyrrelse har basert seg på funn ved QEEG av økt theta- og/eller redusert beta-aktivitet hos barn med ADHD, selv om nyere studier indikerer at slike avvik kun finnes hos 20–30 prosent (Arns M et al, 2014). De vanligste treningsprogrammene har vært:

  • regulering av langsomme kortikale potensialer (SCP) under oppmerksomhetskrevende oppgaver
  • økt theta- og redusert beta-aktivitet under hvile

Det er gjort flere ukontrollerte og kontrollerte studier av effekt av nevrofeedback ved ADHD/ Hyperkinetisk forstyrrelse. Imidlertid er det en utfordring å velge parametre for å måle effekt. I litteraturen har noen valgt å måle endringer i bølgemønstre, mens andre har relatert bedring til symptomer på ADHD/ Hyperkinetisk forstyrrelse og funksjon. Studier har så langt ikke gitt entydige resultater som gjør det mulig å konkludere at behandlingen har effekt på barn og ungdom med ADHD/ Hyperkinetisk forstyrrelse. (Van Dongen Boomsma M et al, 2013; Meisel V et al, 2013).

Noen studier viser signifikant reduksjon av symptomer på ADHD/ Hyperkinetisk forstyrrelse hos barn/ungdom etter behandling med nevrofeedback (Arns M et al, 2014; Gevensleben H et al, 2009). I en norsk studie ble det imidlertid funnet samme effekt av nevrofeedback som av behandling med metylfenidat (Duric NS et al, 2012). I en annen norsk studie fant man liten bedring av nevrofeedback sammenliknet med medikamentell behandling (Ogrim G et al, 2013). I en metaanalyse konkluderes det med at funn i studier fortsatt er så varierende og med så store metodologiske problemer, at det er usikkert om nevrofeedback kan anbefales som behandling ved ADHD/ Hyperkinetisk forstyrrelse hos barn og ungdom (Sonuga-Barke EJ et al, 2013). Det er behov for flere studier.

Det mangler kontrollerte studier av nevrofeedback til voksne med ADHD/ Hyperkinetisk forstyrrelse.

Siste faglige endring: 13. juni 2018