Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

2.6. Kognitiv atferdsterapi ved ADHD/ Hyperkinetisk forstyrrelse

Kognitiv atferdsterapi (KAT) har vært prøvd ut i både kontrollerte og åpne studier hos ungdom og voksne med ADHD/Hyperkinetisk forstyrrelse. I tillegg har det vært gjort studier av ADHD/Hyperkinetisk forstyrrelse med tilleggslidelser som angst, rusmiddelmisbruk og annet der KAT er dokumentert å være nyttig.

Bruk av KAT for å dempe symptomer på ADHD/Hyperkinetisk forstyrrelse, viser kontrollerte studier en symptomreduksjon etter behandlingsprogram på 8 uker (Knouse LE et al, 2010). I åpne studier med ulike behandlingsprogrammer, inklusive dialektisk atferdsterapi og mindfulness meditasjon, er det rapportert bedring av symptomer på ADHD/Hyperkinetisk forstyrrelse både hos ungdom og voksne (Knouse LE et al, 2010). Denne metoden er evaluert i en kontrollert studie av voksne med ADHD/Hyperkinetisk forstyrrelse og ser ut til å gi signifikant bedring av symptomer på ADHD/Hyperkinetisk forstyrrelse (Young S et al, 2015).

Flere studier om effekter av KAT hos voksne med ADHD/Hyperkinetisk forstyrrelse er publisert de senere år. Gjennom disse klarlegges indikasjonsstilling, behandlingsprogram og effekter. Metoden er lovende. Selv om det fortsatt er usikkerhet omkring flere ting ved behandlingsmetoden, kan gevinsten være betydelig hos noen voksne med ADHD/Hyperkinetisk forstyrrelse. Behandling med legemidler samtidig med KAT kan være en viktig faktor for å få god effekt av behandling med KAT, selv om funn så langt ikke underbygger dette.

Sist faglig oppdatert: 13. juni 2018