KAPITTEL 3. 2
Informasjon – psykoedukasjon ved ADHD/ Hyperkinetisk forstyrrelse

ANBEFALING

Først publisert: 29. februar 2016 Sist faglig oppdatert: 13. juni 2018