Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

2.8. Computerbaserte treningsprogrammer ved ADHD/ Hyperkinetisk forstyrrelse

Det er utviklet og prøvd ut ulike computerbaserte treningsprogrammer for å bedre konsentrasjonsevne/arbeidsminne. Det programmet som har vært mest benyttet i Norge, er «COGMED», utviklet av den svenske psykologen og hjerneforskeren Torkel Klingberg. Treningen gjøres på computer koblet til internett og består av øvelser som skal gjennomføres i en intensiv treningsperiode på 25 økter; fem dager i uken over fem uker. Vanskelighetsnivået på øvelsene tilpasses kontinuerlig til hver enkelt, basert på hans eller hennes aktuelle prestasjonsnivå i hver øvelse. Treningen kombineres med aktiv coachstøtte.

Resultater fra studier varierer. De første studiene viste bedring av arbeidsminne og reduksjon av symptomer på ADHD/Hyperkinetisk forstyrrelse (Klingberg T et al, 2005). I løpet av 2013 er det i Norge publisert en kontrollert studie som ikke har vist overbevisende effekt. Her fant en at barn som brukte COGMED fikk noe raskere psykomotorisk tempo, men ellers ingen vesentlig bedring (Egeland J et al, 2013). De fant ikke signifikant forskjell i symptomer på ADHD/Hyperkinetisk forstyrrelse mellom barn som hadde trent med COGMED og barn som ikke hadde trent. I en metaanalyse konkluderes det med at studier viser en liten positiv effekt av computerisert kognitiv trening på symptomer på ADHD/Hyperkinetisk forstyrrelse, testresultater og funksjon, men at ulike forhold gjør at det er for tidlig å konkludere at denne behandlingsmetoden bør anbefales til barn og ungdom med ADHD/Hyperkinetisk forstyrrelse (Sonuga-Barke EJ et al, 2013).

Det er foreløpig manglende kunnskap om eventuelle signifikante positive effekter av treningsprogrammer som Cogmed til voksne med ADHD/Hyperkinetisk forstyrrelse. En åpen studie har vist lovende resultater (Gropper RJ et al, 2014), men ytterligere kontrollerte studier er nødvendig for å anbefale bruk av computerbasert trening av konsentrasjonsevne/arbeidsminne hos voksne med ADHD/Hyperkinetisk forstyrrelse.

Siste faglige endring: 13. juni 2018