Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 1.5Faglige råd fysisk aktivitet og tid i ro

Helsedirektoratet oppdaterte i 2022 de nasjonale rådene om fysisk aktivitet og stillesitting for barn, unge, voksne og eldre. Barn i alderen 1–5 år bør være allsidig fysisk aktive med varierte bevegelser, aktiviteter og lek i minst 180 minutter fordelt utover dagen. Barn og unge i aldersgruppen 6–17 år bør være fysisk aktive i gjennomsnitt minst 60 minutter per dag i moderat til høy intensitet. Fysisk aktivitet utover dette gir ytterligere helsegevinster, så lenge behovet for restitusjon blir ivaretatt (Helsedirektoratet 2022b). I tekstboks 1 nedenfor er det en oversikt over rådene til voksne og eldre.

Tekstboks 1. Oversikt over nasjonale råd om fysisk aktivitet for voksne og eldre per 2024 (Helsedirektoratet 2022c).

  • Alle voksne og eldre bør være regelmessig fysisk aktive
  • Voksne bør hver uke være fysisk aktive i minst 150 til 300 minutter med moderat intensitet, minst 75 til 150 minutter med høy intensitet eller en kombinasjon av moderat og høy intensitet
  • Voksne bør kompensere for de negative effektene av mye stillesitting ved å være ekstra aktive, minst 300 minutter i uken med litt anstrengende aktivitet eller minst 150 minutter i uken med anstrengende aktivitet, den øvrige tiden.
  • For å oppnå ytterligere helsegevinster kan voksne gjennomføre fysisk aktivitet i mer enn 300 minutter med moderat intensitet eller mer enn 150 minutter med høy intensitet i uka, eventuelt en kombinasjon av moderat og høy intensitet.

Der er et generelt råd om at barn, unge, voksne og eldre bør redusere tiden i ro. (Helsedirektoratet 2022c)

Siste faglige endring: 04. april 2024