Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 1.3Bakgrunn for rapporten

I 2010 utga Helsedirektoratet rapporten Vunne kvalitetsjusterte leveår (QALYs) ved fysisk aktivitet (pdf) (Helsedirektoratet 2010). Oppdatering av dette arbeidet er et tiltak i den nasjonale handlingsplanen Sammen om aktive liv (Departementene 2020). I oppdateringen vil vi ta inn ny kunnskap om i hvilken grad fysisk aktivitet kan redusere risiko for ulike sykdommer. Men det vil fortsatt være viktig å anvende generiske helseenheter, som helsetapsjusterte leveår (DALY) og kvalitetsjusterte leveår (QALY), som mål på helsegevinst for ulike aldergrupper da dette utvider anvendelsesområdet for studiens resultater. Forenklet kan man si at DALY betyr friske leveår. De ulike nivåene på fysisk aktivitet og de ulike aldersgruppene som ble anvendt i 2010 er videreført. Dette fordi resultatene dermed både blir lett å anvende i samfunnsøkonomiske tiltaksanalyser og lettere for Helsedirektoratet og andre å komme med anbefalinger til ulike deler av befolkningen om helsegevinster ved fysisk aktivitet. 

Siste faglige endring: 04. april 2024