Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Tekstboks v1

Vedlegg tekstboks v1. Regneeksempel for å illustrere hvordan DALYs i et livsløp kan omregnes til gjennomsnittlig årlig gevinst.

Eksempel for hvordan man kan omberegne antall vunne DALYs fra livsløp til vunne DALYs per år for en gruppe personer 50-åringer som øker sitt fysiske aktivitetsnivå fra fysisk inaktive til delvis fysisk aktive.

  1. Dersom en kommune eller region får 1000 inaktive personer i aldersgruppen 50-59 år til å begynne å gå 10-15 minutter hver dag vil det føre til 7300 (7,3 DALYs x 1000 personer) vunne helsetapsjusterte leveår i et livsløp.
     
  2. For å regne ut den årlige gevinsten må man først beregne hva den totale gevinsten blir for 50-59 åringene, det er 7,3 DALYs (tabell 3).
     
  3. Deretter må man fastsette en forventet gjenværende levetid. I tabell v30 i vedlegg er det lagt til grunn en gjennomsnittlig levealder på 85 år, noe som fører til en gjennomsnittlig forventet gjenværende levetid på 30 år for aldersgruppen 50-59 år. Ved å dividere 7,3 med 30 år, blir den gjennomsnittlige årlige DALY-gevinsten 0,24 DALYs.
     
  4. Den årlige gevinsten må deretter multipliseres med antallet som forventes å endre adferd, i dette tilfellet 1000 personer, 0,24x1000. Den årlige gevinsten for en kommune eller region blir da 240 vunne DALYs per år. Det forutsettes at aktiviteten opprettholdes den gjenværende levetiden.