Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Forord

Helsedirektoratet jobber for å fremme god helse i hele befolkningen, og å gjøre det enklere å ta sunne valg. Å følge med på utviklingen i befolkningens kosthold er en viktig del av dette ansvaret.

Helsedirektoratets anbefalinger om kosthold, ernæring og fysisk aktivitet gir et godt grunnlag for god helse og redusert risiko for ikke-smittsomme sykdommer.

Tiltakene i nasjonal handlingsplan for bedre kosthold (2017—2023) skal bidra til sunt kosthold og måltidsglede. Det er satt mål for endringer i kostholdet, og status for disse følges i denne årlige rapporten.

Denne rapporten presenterer de nyeste tallene for landets matforsyning til og med 2022.

Tallmaterialet er bearbeidet for Helsedirektoratet av Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) og Avdeling for ernæringsvitenskap ved Universitetet i Oslo (UiO). Rapporten er utarbeidet av Helsedirektoratet ved Britt Lande, Lars Johansson og Thea Nørgaard Breili. Takk til Mads Svennerud, Yujie Qi Wenstøp, Erik Bøe og Lars Johan Rustad, NIBIO, og Anne Marte Wetting Johansen, Avdeling for ernæringsvitenskap UiO, for godt samarbeid.

 

Oslo, desember 2023

Linda Granlund
Divisjonsdirektør

Siste faglige endring: 08. desember 2023