Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 4.5Økt bruk av avtalespesialister

De regionale helseforetakene kan, for å dekke sitt ”sørge for”-ansvar, gjøre avtaler med private tjenesteytere i henhold til lov om spesialisthelsetjeneste. Høreapparattilpasning har fått en økende prioritering i ØNH avtalepraksis (se vedlegg 2a). Som vist i Figur 6 er det avtalespesialistene som stått for merparten av økningen i tilpasning av høreapparater. Mens alle tilpasninger hos yngre personer fremdeles gjøres på hørselssentralen (95% av alle <18 år) tilpasses nå 50 % av de over 67 år hos en avtalespesialist. Økt bruk av avtalespesialister for å møte kapasitetsutfordring med befolkningsutviklingen med flere eldre kan være et effektivt tiltak såfremt behandlingskapasiteten hos disse kan ekspanderes.

Siste faglige endring: 27. september 2020