Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Bakgrunn for oppdraget

I løpet av de senere årene har helsemyndighetene fått flere henvendelser om behovet for en formell godkjenning av kompetanse i rettsmedisin for å sikre kvalitet på rettsmedisinsk sakkyndigarbeid og tilstrekkelig rekruttering til faget. Flere muligheter har vært foreslått, herunder ny spesialitet for leger, etablering av kompetanseområde i rettsmedisin, sertifisering av rettsmedisinere og akkreditering av enheter som driver rettsmedisinske undersøkelser.

På bakgrunn av henvendelser til helsemyndighetene med bekymring for det rettsmedisinske fagområdet holdt Helsedirektoratet et innspillsmøte 29. mars 2017. Der var det bred deltagelse både fra Politidirektoratet, Kripos, Riksadvokaten, statsadvokatembetet, Den rettsmedisinske kommisjon, Justisdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, de regionale helseforetakene, Den norske legeforening, Advokatforeningen, representanter fra fagmiljøene og andre sentrale aktører.

Flere utfordringer rundt utøvelse, organisering og finansiering av fagområdet rettsmedisin kom frem. Dette gjelder særlig klinisk (somatisk) rettsmedisin og rettspatologi. Det ble uttrykt bekymring for rekrutteringen til fagområdet og for stor variasjon i kvaliteten på rettsmedisinsk arbeid. Konsekvensene er store dersom rettsmedisinske undersøkelser og erklæringer ikke holder tilstrekkelig kvalitet til bruk i etterforskning og rettssaker knyttet til drap, vold og overgrep. Manglende tilgang på rettsmedisinsk kompetanse i deler av landet ble også pekt på som en utfordring. Det ble etterlyst en nasjonal standard på rettsmedisinsk sakkyndigarbeid. Det ble også etterlyst en arena for dialog og samarbeid mellom aktørene i rettsmedisinsk arbeid.

Siste faglige endring: 15. juni 2020