Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 3.5Utdanningssektor og ansvar for studenter i praksis

Studenter i praksis må ofte midlertidig relokaliseres for å gjennomføre praksis. Det ble pekt på flere momenter fra student- og fagorganisasjonene hvor det må tilrettelegges på en bedre måte for å kunne ta i bruk bredden av praksisplasser nasjonalt. Dette er det gitt signaler om i revidert nasjonalbudsjett for 2022 at vil bli fulgt opp med konkrete tiltak[1].

Behov som ble fremhevet var blant annet:

  • Behov for anskaffelse sekundærbolig
  • Behov for transport og/eller billettordninger som tilrettelegger for reise til og fra praksissted
  • Behov for sosiale tiltak og/eller kompensering for miljøet student har på campus når man relokaliseres over tid
  • Behov for oppfølging av helserelaterte utfordringer i praksis, som for eksempel graviditet og generelt behov for helsehjelp

Studentrepresentantene gav også eksempler under innspillsrundene på at studenter ikke har kunnet gjennomføre tildelt praksis fordi dette ville betydd oppsigelse i deltidsstilling på primært bosted. Rammebetingelser som gjelder finansiering av enkeltstudenters særskilte behov, bør håndteres av utdanningssektor.

 

[1] Regjeringa.no (2022) No skal det bli lettare å ha studentpraksis i heile landet. Tilgjengelig her: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/no-skal-det-bli-lettare-a-ha-studentpraksis-i-heile-landet/id2912801/

Siste faglige endring: 22. mars 2023