Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 7Helsefagarbeidere

Kommunenes vurderinger av hvor utfordrende det er å rekruttere helsefagarbeidere. Andel.
Figur 13. Kommunenes vurderinger av hvor utfordrende det er å rekruttere helsefagarbeidere. Andel.

Kilde: KS. Kommunesektorens arbeidsgivermonitor. Se tabell 5 for bakgrunnstallene.

 

Tabell 5. Kommunenes vurderinger av hvor utfordrende det er å rekruttere helsefagarbeidere. Antall.
 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2019

2021

Meget utfordrende

13

19

11

9

10

8

12

4

Ganske utfordrende

39

36

36

37

29

38

32

47

Litt utfordrende

89

99

106

88

107

93

108

76

Ikke utfordrende

55

73

85

97

94

77

67

54

Vet ikke

2

2

3

1

1

-

1

-

Totalt

198

229

241

232

241

216

220

181

Kilde: KS. Kommunesektorens arbeidsgivermonitor.  

Siste faglige endring: 12. november 2021