Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 4Mandat NRA og NFA

Mandat for Nasjonalt råd for akuttmedisinske tjenester

Nasjonal råd for akuttmedisinske tjenester skal bidra til å initiere og koordinere prosjekter og virksomhet innen fagutvikling, evaluering, forskning, kunnskapsspredning og kvalitetsforbedring innenfor det akuttmedisinske området.

Dette kan bl.a. gjøres gjennom å:

 • bidra til gjensidig informasjon om utfordringer, muligheter, oppdrag oppgaver og prosjekter i regi av Helsedirektoratet, KS, kommunene og de regionale helseforetakene innenfor akuttmedisinske området.
 • være et bindeledd mellom pågående myndighetsoppdrag og prosjekter i sektoren for å bidra til informasjonsutveksling, dialog og mulighet til å drøfte utfordringer og prioriteringsbehov.
 • opptre som referansegruppe for myndighetsoppdrag og prosjekter når dette er naturlig og avtalt, og bidra til god prioritering av omfang og rekkefølge.
 • bidra til at forslag og tiltak som Nasjonalt råd for akuttmedisinske tjenester eller fagnettverkstrukturen foreslår og som bør være nasjonale, tas videre til de aktuelle besluttende organene. På denne måten kan disse bidra til en nasjonal og koordinert utbredelse.
 • bidra til Helsedirektoratets oppdrag om etablering, oppfølging og drift av en fagnettverkstruktur.

Sammensetning av NRA

Nasjonal råd for akuttmedisinske tjenester består av:

 • Tre medlemmer oppnevnt av KS
 • Ett medlem oppnevnt av Helse Nord RHF
 • Ett medlem oppnevnt av Helse Midt RHF
 • Ett medlem oppnevn av Helse Vest RHF
 • To medlemmer oppnevnt av Helse Sør-Øst RHF
 • To medlemmer oppnevnt av Helsedirektoratet
NavnOppnevnt av
Jostein Svendsen (leder)Helse Sør-ØSt RHF
Helge Garåsen (nestleder)KS (Trondheim kommune)
Torun RisnesKS
Kennet JohansenKS (Alta kommune)
Randi SpørckHelse Nord RHF (vara for T. Elsbak)
Steinar BjøråsHelse Midt-Norge RHF
Christel G. MeyerHelse Sør-Øst RHF
Kandiah PanchkulasingamHelse Vest RHF, ass. fagdirektør
Steinar OlsenHelsedirektoratet

Mandat for Nasjonalt fagnettverk for akuttmedisinske tjenester

Nasjonale fagnettverk for akuttmedisinske tjenester skal:

 • være en samarbeidsstruktur for kompetansemiljøer i både primær- og spesialisthelsetjenesten bl.a. arbeider med analyse, forskning og eller fagutvikling innenfor det akuttmedisinske området.
 • bidra til oversikt over pågående aktiviteter og prosjekter, samt at erfaringer og kunnskap deles og formidlet til aktuelle mottakere.
 • foreslå prioriterte områder for analyse, forskning og fagutvikling.
 • gi råd om behov for normerende dokumenter innen det akuttmedisinske området og som en følge av dette anbefale hva som bør utarbeides av Helsedirektoratet og hva som bør være oppgaver for fagmiljøene eller andre aktører.

Sammensetning av NFA

Fra Spesialisthelsetjenesten:

 • Et medlem oppnevnt av Helse Nord RHF
 • Et medlem oppnevnt av Helse Midt RHF
 • Et medlem oppnevn av Helse Vest RHF
 • Et medlem oppnevnt av Helse Sør-Øst RHF

Fra kommunehelsetjenesten:

 • Fire medlemmer fra kommunehelsetjenesten

Fra nasjonale kompetanseaktører:

 • Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin (Nklm)
 • Nasjonal kompetansetjeneste for prehospital akuttmedisin (NAKOS)
 • Nasjonal kompetansetjeneste for traumatologi (NKT-Traume)
 • Nasjonalt senter for distriktsmedisin (NSDM)
 • Nasjonalt kompetansesenter for helsetjenestens kommunikasjonsberedskap (KoKom)
 • Nasjonal behandlingstjeneste for CBRNE- medisin
 • Teknolog og e-helse forskning (ikke oppnevnte)

Fra Helsedirektoratet:

 • En representant fra Avdeling legevakt og akuttmedisin
 • En representant fra Avdeling kommunale helse- og omsorgstjenester.
NavnOppnevnt avRolle og arbeidssted
Jesper BlinkenbergNasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin (NKLM)Leder, NKLM
Jan Erik NilsenNasjonal kompetansetjeneste for prehospital akuttmedisin (NAKOS)Leder, NAKOS
Torben WisborgNasjonal kompetansetjeneste for traumatologi (NKT-Traume)Forskningsleder NKT-Traume
Anette Fosse Nasjonalt senter for distriktmedisin (NSDM)Leder, NSDM
Guttorm BrattebøNasjonalt kompetansesenter for helsetjenestens kommunikasjonsberedskap (KoKom)Leder KoKom
Magnus HjortdahlKSAllmennlege, forsker UiT
Kine JordbakkeKSSeljord kommune
Gry Elise AlbrektsenKS

Prosjektleder pilot legevakt Sunnfjord og Ytre Sogn,

Fagansvarlig lege Florø legevakt i Kinn kommune
Einar BråthenKSLeder for samfunnshelse, kommuneoverlege Flesberg, Rollag, Nore og Uvdal kommuner. 
Magnus FilsethHelse Nord RHFUNN HF
Sindre MellesmoHelse Sør-Øst RHFOUS leder Fagråd for prehospitale tjenester og akuttmottak Helse Sør-Øst
Lena Ailin HeimvikHelse Vest RHFKlinikksjef for prehospital klinikk, SUS
Kjetil A. H. KarlsenHelse Midt-Norge RHFKlinikksjef i Klinikk for akutt- og mottaksmedisin, St. Olavs Hospital og leder av fagnettverk for prehospitale tjenester
Steinar OlsenHelsedirektoratetAvdelingsdirektør avdeling legevakt og akuttmedisin
Kine LynumHelsedirektoratetSeniorrådgiver, avdeling kommunale helse- og omsorgstjenester

Siste faglige endring: 17. februar 2023