Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 2.4Helsefaglege nett-tekstar

Ei kjelde til treningsdata er helsefaglege autoritative nett-tekstar av høg kvalitet. Det kan eksempelvis dreie seg om retningslinjer og rettleiarar frå Helsedirektoratet, ulike metodebøker frå ulike spesialitetar, t.d. metodebok i handkirurgi frå Helse nord[21] og metodebok for beinbrot frå Oslo skadelegevakt[22] og felles nettløysing for spesialisthelsetenesta[23].

Siste faglige endring: 06. mai 2024