Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 6Engelsk-norsk ordliste

Alignment

justering i tråd med verdiar og etikk

Chatbot

samtalerobot

federated learning

føderert læring

few-shot prompting

instruksar med fleire døme

fine tuning

finjustering

foundation model

grunnmodell

grounding

rettleiing

large language model

stor språkmodell

one-shot prompting

instruksar med eitt døme

zero-shot prompting

direkte instruksar

 

Siste faglige endring: 06. mai 2024