Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

7. Lokalt folkehelsearbeid

Dette kapittelet omhandler lokalt folkehelsearbeid, nærmere bestemt hvordan kommuner innretter sitt systematiske folkehelsearbeid etter folkehelseloven og status for dette arbeidet. Formålsparagrafen i folkehelseloven tydeliggjør folkehelse som en viktig del av samfunnsutviklingen:

"Formålet med denne loven er å bidra til en samfunnsutvikling som fremmer folkehelse, herunder utjevner sosiale helseforskjeller. Folkehelsearbeidet skal fremme befolkningens helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold og bidra til å forebygge psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse". 
 

7.1. Utvikling av styringsindikatorer for et lokalt folkehelsearbeid

7.2. Status på kommuners systematiske folkehelsearbeid

Sist faglig oppdatert: 20. oktober 2021