Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 2.3Fysioterapeuter

Tabell 5 viser en økning i fysioterapeutårsverk i kommunale helse- og omsorgstjenester på 7,4 prosent i perioden 2016 til 2020. Det er flest årsverk i kategorien Diagnose, behandling, habilitering og rehabilitering, og har økt med 7,0 prosent i perioden 2016 til 2020. Kategorien Annet forebyggende helsearbeid har økt med 18,3 prosent fra 2016 til 2020. 

Tabell 5: Fysioterapeutårsverk i kommunal helse- og omsorgstjeneste etter funksjon, 2016-2020

 

2016

2017

2018

2019

2020

Endring i %

2016-2020

2019-2020

Administrasjon

90

94

83

85

87

-3,0 %

2,8 %

Helsestasjons- og skolehelsetjeneste

229

249

259

274

259

13,0 %

-5,6 %

Annet forebyggende helsearbeid

171

176

192

191

202

18,4 %

5,6 %

Diagnose, behandling, habilitering og rehabilitering

3842

3978

4037

4084

4112

7,0 %

0,7 %

Helse- og omsorgstjenester i institusjon

474

458

455

467

480

1,1 %

2,7 %

Øyeblikkelig hjelp døgntilbud

-

11

13

14

24

-

71,7 %

Totalt

4 806

4 966

5 039

5 115

5 163

7,4 %

0,9 %

Kilde: Statistikkbanken til SSB (Tabell 11995)

Merknad til tabell: øyeblikkelig hjelp døgntilbud var ikke i bruk i 2016, derfor kan det ikke produseres tall på dette.

Den største økningen i fysioterapiårsverk fra 2016 til 2020 var blant fastlønnede, med en vekst på 16,7 prosent. Fysioterapeuter med driftstilskudd har hatt en mer beskjeden økning i årsverk på 1,5 prosent i perioden 2016 til 2020, og har hatt en nedgang i årsverk på 0,2 prosent fra 2019 til 2020. Årsverk for turnusfysioterapeuter er det relativt få av, og det har vært en nedgang i antall årsverk på 4,2 prosent fra 2016 til 2020, noe som tilsvarer 7 årsverk færre. 

Tabell 6: Fysioterapeutårsverk i kommunal helse- og omsorgstjeneste etter avtaleform, 2016-2020

 

2016

2017

2018

2019

2020

Endring i %

2016-2020

2019-2020

Fastlønnet

1946

2070

2153

2207

2270

16,7 %

2,9 %

Tilskudd

2694

2730

2726

2739

2733

1,5 %

-0,2 %

Turnusfysioterapeut

167

167

160

170

160

-4,2 %

-6,1 %

Totalt

4 806

4 966

5 039

5 115

5 163

7,4 %

0,9 %

Kilde: Statistikkbanken til SSB (Tabell 11995)

Siste faglige endring: 13. desember 2021