Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Forord

Siden 2010 har andel sykehusopphold med pasientskade i somatisk spesialisthelsetjeneste i Norge, målt med GTT-metoden, blitt offentliggjort. Hensikten er å kunne følge utviklingen av skadenivået og hvilke skadetyper som oppstår. Alle norske helseforetak og fem private sykehus deltar i undersøkelsen.

Denne rapporten presenterer resultatene av GTT-undersøkelsen for 2021 og analyserer trenden i omfanget av pasientskader fra 2012 til 2021.

2021 var et år som fortsatt var sterkt preget av covid-19. Vi retter derfor en stor takk til alle GTT-teamene og deres støttespillere for gjennomføring av journalgjennomgang i en krevende periode.

Rapporten er utarbeidet av avdeling kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet i Helsedirektoratet. Norsk Regnesentral er ansvarlig for statistiske analyser.


Oslo, august 2022

Bjørn Guldvog
helsedirektør

Kari Annette Os
avdelingsdirektør
avdeling kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet

Siste faglige endring: 13. september 2023