Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 1Forord

Siden 2010 har andelen sykehusopphold med pasientskade i somatisk spesialisthelsetjeneste i Norge målt med GTT-metoden, blitt offentliggjort. Hensikten er å kunne følge utviklingen av skadenivået og hvilke typer skader som oppstår. Alle norske helseforetak og fem private sykehus deltar i undersøkelsen.

De siste journalene for 2019 kunne først gjennomgås i mars/april i år, midt i oppstarten av covid-19 pandemien. Vi retter derfor en ekstra stor takk alle GTT-teamene og deres støttespillere for stor vilje til å gjennomføre journalgjennomgang og rapportering i en krevende tid.

Denne rapporten presenterer resultatene av GTT-undersøkelsen for 2019 og analyserer trenden i omfanget av pasientskader fra 2012 til 2019.

Rapporten er utarbeidet av avdeling kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet i Helsedirektoratet.

 

Bjørn Guldvog
helsedirektør

 

Johnny Advocaat-Vedvik
avdelingsdirektør 
avdeling kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet

Siste faglige endring: 23. september 2020