Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Vedlegg

Vedlegg 1: Invitasjon til webinar. Velferdsteknologi i omsorgstjenestene.

Helsedirektoratet skal på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet levere en årlig statusrapport for kommunenes omsorgstjeneste. Rapporten skal beskrive utviklingstrekk og peke på utfordringer og trender fremover. Hdir skal gi en kort overordnet kvalitativ og kvantitativ analyse av den generelle utviklingen i sektoren og på faglig grunnlag velge ut noen områder det det er behov for en særlig vurdering/omtale. Tema for årets rapport er bruk av velferdsteknologi i omsorgstjenestene.

For å få et godt kunnskapsgrunnlag ønsker vi innspill fra interesseorganisasjoner og sektoren om hvilke utfordringer og trender dere ser knyttet til bruk av velferdsteknologi i omsorgstjenestene. Deres innspill kan bidra til et helhetlig bilde av situasjonen. Helsedirektoratet vil i tillegg bruke erfaringer og kunnskap fra relevante prosjekt, evalueringer og forskning i en samlet statusrapport.

Sentrale spørsmål vi ønsker belyst er:

  • Hva er de viktigste utfordringer knyttet til bruk og spredning av velferdsteknologi i omsorgstjenestene?
  • Hva mangler av tilgjengelige data for å gi oss bedre kunnskap om utbredelse av helse- og omsorgstjenester gitt ved hjelp av velferdsteknologi?
  •  Hvordan kan velferdsteknologi bidra til å ivareta kvalitet i tjenestene, og hvordan kan vi i framtiden måle denne kvaliteten?
  • Hvordan kan teknologitjenester bidra til en mer effektiv bruk av personell?

Innspill kan være overordnet eller på mer spesifikke tema. Hver organisasjon inviteres til et muntlig innspill på 10 minutter. Det settes av tid til spørsmål og diskusjon. Vi ber om at innspillet leveres skriftlig, som et kort notat eller i punkter. Bidragene vil brukes i en rapport til Helse- og omsorgsdepartementet som skal leveres innen 1.juli 2023.

Siste faglige endring: 14. september 2023