Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 2Forsøksordning med statlig finansiering av omsorgstjenestene

Formål og hovedprioriteringer

Statlig styring og øremerket tilskudd til omsorgstjenesten skal bidra til likhet mellom kommuner og riktigere behovsdekning. Det gjennomføres et forsøk i utvalgte kommuner, hvor virkemidler som statlig oppfølging av kommunenes tildeling av omsorgstjenester, felles tildelingskriterier og øremerket tilskudd til omsorgstjenester med aktivitetsbasert finansiering er prøvd ut i 4 kommuner (modell A) og en modell med kun øremerket tilskudd til omsorgstjenesten i 2 kommuner (modell B). (jfr. Prop.1S for budsjettåret 2016-2017, kap. 761, post 21 Omsorg 2020) Forsøket har hatt en varighet på 3 år fra 1.5.2016 til 01.05.2019, men er nå forlenget ut 2022. Alle kommuner som tidligere har deltatt i forsøket samt de kommunene som disse skal slå seg sammen med har fått tilbud om å delta videre. Forsøket innebærer nå en felles modell for alle kommuner som deltar, med statlige tildelingskriterier og aktivitetsbasert finansiering. I tillegg er det bebudet at 6 nye kommuner skal inviteres med fra og med 2020. Helse­direktoratet har ansvar for å gjennomføre forsøket. Forsøket evalueres.

Resultatrapport 2019

Kommunene Lillesand, Os (Hordaland), Hobøl og Stjørdal deltok i forsøkets modell A i 2019. Kommunenes Selbu og Spydeberg deltok i forsøkets modell B, der midlene gis som et øremerket rundsum-tilskudd. Forsøksordningen evalueres. I evalueringsrapporten av desember 2019 fremkommer det at kommunene i modell A opplever at forsøket har gitt mer profesjonell tildelingspraksis og økt kompetanse. Kommunen har fått bedre innsikt i egen leveranse av tjenester gjennom den aktivitetsbaserte finansieringsmodellen. Alle kommunene som deltok i første forsøksperiode deltar videre sammen med de kommunene som disse har slått seg sammen med fra 01.01.2020. Selbu kommune og Bjørnafjorden kommune (tidligere Os og Fusa) gikk over til ny finansieringsmodell fra og med 01.01.2020. Indre Østfold kommune (tidligere, Hobøl, Askim, Trøgstad, Eidsberg og Spydeberg) forbereder ny finansieringsmodell fra og med 01.07.2020. Utbetalingen til kommunene i 2019 viste en økning på 18 prosent pga. demografisk utvikling og aktivitetsøkning.

Siste faglige endring: 10. juni 2020