Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 2Forsøksordning med statlig finansiering av omsorgstjenestene

Formål og hovedprioriteringer

Statlig styring og øremerket tilskudd til omsorgstjenesten skal bidra til et mer likeverdig tilbud mellom kommuner og riktigere behovsdekning. Det gjennomføres et forsøk i utvalgte kommuner, hvor virkemidler som statlig oppfølging av kommunenes tildeling av omsorgstjenester, felles tildelingskriterier og øremerket tilskudd til omsorgstjenester med aktivitetsbasert finansiering, er prøvd ut i 4 kommuner (modell A). En annen modell med kun øremerket tilskudd til omsorgstjenesten prøves ut i 2 kommuner (modell B). (jfr. Prop.1S for budsjettåret 2016-2017, kap. 761, post 21 Omsorg 2020) Forsøket har hatt en varighet på 3 år fra 1.5.2016 til 01.05.2019, men er nå forlenget ut 2022. Alle kommuner som tidligere har deltatt i forsøket samt de kommunene som disse skal slå seg sammen med, har fått tilbud om og har ønsket å delta videre i modell A. Forsøket innebærer nå en felles modell for alle kommunene med statlige tildelingskriterier og aktivitetsbasert finansiering. I tillegg blir 6 nye kommuner inviterts med i 2021. Helsedirektoratet har ansvar for å gjennomføre forsøket. Forsøket evalueres.

Resultatrapport 2020

Kommunene Lillesand, Bjørnafjorden, Indre Østfold, Selbu og Stjørdal deltok i forsøket i 2020. Kommunen Indre Østfold fikk utsatt oppstart av den aktivitetsbaserte finansieringen til 01.01.2021 på grunn av situasjonen knyttet til Covid-19. De øvrige kommunene deltok i den aktivitetsbaserte finansieringen, men det ble tilrettelagt en særskilt finansiering for mars, april og mai på grunn av store endringer i tjenestetilbudet i den perioden. Forsøksordningen evalueres. I evalueringsrapporten for 2020 fremkommer det at kommunene opplever at forsøket har gitt mer profesjonell tildelingspraksis og økt kompetanse. Kommunen har fått bedre innsikt i egen leveranse av tjenester gjennom den aktivitetsbaserte finansieringsmodellen. Utbetalingen til kommunene i 2020 viste en økning på 8,2 prosent fra 2019. Veksten inneholder både endringer i deltakende kommuner, prisvekst og økt behov som blant annet kan forklares med demografiske endringer.

Siste faglige endring: 13. september 2023