Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Tiltak 16

Tiltak 16: Veilede og informere helse- og omsorgspersonell om ofres rett til helse- og omsorgstjenester

Det er behov for veiledning av tjenestene i arbeidet med å identifisere og følge opp ofre for menneskehandel. Veileder om helsetjenestetilbudet til flyktninger, asylsøkere og familiegjenforente (IS-1022) ble oppdatert og digitalisert av Helsedirektoratet høsten 2015 og oppdateres ytterligere i 2016. Her inngår menneskehandel som et tema som helsepersonell bør være oppmerksomme på.

Helsedirektoratet skal utarbeide informasjons- og opplæringstiltak for helse- og omsorgspersonell og andre tjenesteutøvere om helserettigheter til ofre

for menneskehandel. Helsedirektoratet skal også etablere et nasjonalt nettverk for erfaringsutveksling og for å identifisere de beste måter å integrere arbeidet mot menneskehandel i helse- og omsorgstjenestene Det vises til prosjektet «Nordic Health Care Network on Counter-trafficking» i regi av Den internasjonale organisasjonen for migrasjon (IOM) som er delfinansiert av Nordisk Ministerråd. (Regjeringens handlingsplan mot menneskehandel, tiltak 16.)