Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Begreper

Vold kan defineres som ulike handlinger som utføres for å få en person til å gjøre noe mot sin vilje, eller slutte å gjøre noe den vil (Per Isdal, Meningen med vold, 2018).

Overgrep er handlinger foretatt uten legitimt og genuint samtykke fra den utsatte.

Utnyttelse innebærer å bruke noen for å oppnå en fordel for seg selv. Dette er mulig når det foreligger en form for maktubalanse mellom partene.

Det er en rekke straffebestemmelser som omfatter ulike former for bruk av vold, seksuelle overgrep, frihetsberøvelse og utnyttelse, inkludert menneskehandel.

Menneskehandel er når en person ved hjelp av vold, trusler, misbruk av en sårbar situasjon, eller annen utilbørlig atferd, tvinger, utnytter eller forleder noen til seksuelle formål, arbeid eller tjenester, krigstjeneste i utlandet eller fjerning av organer.

De alvorligste formene for utnyttelse kan rammes av §§ 257 og 258 i Straffeloven.