Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Innledning

Rapporten oppsummerer status for Nasjonalt kvalitetsindikatorsystem (NKI) i 2022.

Åpenhet om resultater for kvalitet i helsetjenesten er viktig for både pasienter, helsetjenesten og helsemyndighetene. Det er viktig at pasientene har informasjon om kvalitet i helsetjenesten og at helsetjenesten bruker dette i sitt forbedringsarbeid. Det nasjonale kvalitetsindikatorsystemet skal bidra til å sikre befolkningen likeverdig tilgang til helsetjenester av god kvalitet, og baserer seg på rammeverket til OECDs Health Care Quality and Outcomes programme (HCQO).

Kapittel 1 og 2 beskriver status for nasjonalt kvalitetsindikatorsystem i 2022, herunder organisering, datakilder, publisering og internasjonalt arbeid.

Kapittel 3 omhandler videreutvikling av kvalitetsindikatorsystemet i 2022, herunder utvikling av nye kvalitetsindikatorer og tekniske utviklingsprosjekter.

Kapittel 4 gir en beskrivelse av planer for 2023.

Siste faglige endring: 22. februar 2023