Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Årsrapport

Forskrift om kvalitet og sikkerhet for humane organer beregnet for transplantasjon (forskrift om humane organer til transplantasjon), stiller bl.a krav om donasjon, uttak,  preservering, transport og transplantasjon av humane organer beregnet for transplantasjon, bare kan finne sted ved virksomheter som er godkjent for et eller flere av disse formål av Helsedirektoratet. Det stilles strenge krav til virksomhetene om kvalitet og sporbarhet. Alvorlige uønskede hendelser og bivirkninger skal meldes til direktoratet.

Godkjente virksomheter

Pr 31.12.2023 hadde 28 virksomheter godkjenning fra helsedirektoratet i hht forskrift 7. mars 2015 om kvalitet og sikkerhet for humane organer beregnet for transplantasjon (forskrift om humane organer til transplantasjon).

SAEs og SARs rapportert gjennom Scandiatranplant-systemet i 2023.

I 2023 ble det rapportert 7 alvorlige uønskede hendelser (SAE) og alvorlige uønskede reaksjoner (SAR) gjennom Scandiatransplant IT-systemet. 4 tilfeller fra Norge, 2 fra Danmark og 1 fra Sverige. 

Tabellene nedenfor gir en kort oppsummering av hver rapportert SAE/SAR.

 * indikerer involvering av et annet land. OIC = Annen involvert land.

Reports from transplantation center in Norway

 ID

Center

OIC

Short description of SAE/SAR

1188

Oslo

After transplantation of 2 kidneys and liver possible malignancy was found in donor lung. Recipients informed and will be examined one year later. Risk of transmission of malignancy considered low.

1211

Oslo*

S

Routine reexamination of donor CT found suspicious lesion in pancreas. Proved not be malignant.

1214

Oslo*

S

Autopsy of donor revealed generalized sarcoidosis. Direct contact to recipient centers (2 kidneys + liver used).

1216

Oslo*

DK, F

Severe fibrosis in transplanted liver. Patient retransplanted within one day. Heart, lung, both kidneys and pancreas transplanted.

Report from transplantation center in Denmark

 ID

Center

OIC

Short description of SAE/SAR

1208

Copenhagen

Malignancy found in donor gall bladder after transplantation of 2 kidneys, lung and liver. Recipients informed.

1148

Copenhagen

Cancer diagnosed in kidney 14 years after transplantation. Involved centers informed.

Report from transplantation center in Sweden

 ID

Center

OIC

Short description of SAE/SAR

1210

Gothenborg

Bilateral aneurysm of donor kidney arteries overlooked at CT. Other centers involved contacted, only one kidney used.

Siste faglige endring: 30. januar 2024