Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 10.8Vedlegg 8: Fordeling nivå samisk søk – norsk, skandinavisk og engelsk språk

Figuren viser en oversikt over fordeling av artikler på norsk, skandinavisk og engelsk språk, innenfor en samisk kontekst, som omhandler individnivå (50%), tjenestenivå (46 %) og systemnivå (4%).
 

Referanser tilhørende kategorier

Individnivå

(Dagsvold et al., 2015; Fagerlund et al., 2022; Kaiser et al., 2013; Kiil & Salamonsen, 2013; Langås-Larsen, Salamonsen, Kristoffersen, Hamran, et al., 2018; Langås-Larsen, Salamonsen, Kristoffersen & Stub, 2018; Larsen, 2018; Mehus et al., 2019; Minde & Weber, 2017; Nystad et al., 2014; Silviken et al., 2014; Stoor et al., 2015; Sørly, Mathisen & Kvernmo, 2021; Sørly, Mathisen & Nygaard, 2021)

Tjenestenivå

(Bongo, 2012; Dagsvold, 2019; Dagsvold et al., 2020; Dagsvold et al., 2016; Dankertsen, 2021; Devik & Olsen, 2020; Douglas & Saus, 2021; Engnes et al., 2022; Langedal & Bjørknes, 2020; Langås-Larsen et al., 2017; Larsen et al., 2014; Mathisen & Sørly; Stoor et al., 2019; Sørly & Mathisen, 2021)

Systemnivå

(Nygaard, 2020)

Referanser alfabetisk rekkefølge

Bongo, B. A. (2012). " Samer snakker ikke om helse og sykdom". Samisk forståelseshorisont og kommunikasjon om helse og sykdom. En kvalitativ undersøkelse i samisk kultur. PhD thesis.

Dagsvold, I. (2019). Cultural adaption of mental health services to the Sami. A qualitative study on the incorporation of Sami language and culture into mental health services. PhD thesis.

Dagsvold, I., Møllersen, S. & Blix, B. H. (2020). Clinicians’ assumptions about Sami culture and experience providing mental health services to Indigenous patients in Norway. Transcultural Psychiatry, 57(2), 363-374.

Dagsvold, I., Møllersen, S. & Stordahl, V. (2015). What can we talk about, in which language, in what way and with whom? Sami patients' experiences of language choice and cultural norms in mental health treatment. International Journal of Circumpolar Health, 74(1), 26952.

Dagsvold, I., Møllersen, S. & Stordahl, V. (2016). “You never know who are Sami or speak Sami” Clinicians’ experiences with language-appropriate care to Sami-speaking patients in outpatient mental health clinics in Northern Norway. International Journal of Circumpolar Health, 75(1), 32588.

Dankertsen, A. (2021). Artikulasjoner av kjønn og kultur i samisk psykisk helsevern. Tidsskrift for kjønnsforskning, (4), 165-180.

Devik, S. A. & Olsen, R. M. (2020). Trygghet uten særomsorg? Helsepersonells perspektiv på trygghet og sikkerhet for sørsamiske brukere av helse-og omsorgstjenester. Tidsskrift for Omsorgsforskning, 6(2), 70-86.

Douglas, M. & Saus, M. (2021). Invisible differentness in sámi child protection services. Child Care in Practice, 27(3), 251-265.

Engnes, J. I., Sivertsen, N., Bongo, B. A. & Mehus, G. (2022). Sámi language in Norwegian health care:‘He speaks good enough Norwegian, I don’t see why he needs an interpreter’. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 36(1), 275-284.

Fagerlund, A. J., Kristiansen, E. & Simonsen, R. A. (2022). Experiences from using patient accessible electronic health records-a qualitative study within Sámi mental health patients in Norway. International Journal of Circumpolar Health, 81(1), 2025682.

Kaiser, N., Ruong, T. & Salander Renberg, E. (2013). Experiences of being a young male Sami reindeer herder: a qualitative study in perspective of mental health. International Journal of Circumpolar Health, 72(1), 20926.

Kiil, M. A. & Salamonsen, A. (2013). Embodied health practices: the use of traditional healing and conventional medicine in a North Norwegian community. Academic Journal of Interdisciplinary Studies, 2(3), 483.

Langedal, S. S. & Bjørknes, R. (2020). Forsvarleg bruk av telefontolking i barnevernet? En studie av barnevernsarbeidarar og tolkar sine erfaringar. Tidsskriftet Norges barnevern, 97(1), 58-74.

Langås-Larsen, A., Salamonsen, A., Kristoffersen, A. E., Hamran, T., Evjen, B. & Stub, T. (2017). “There are more things in heaven and earth!” How knowledge about traditional healing affects clinical practice: interviews with conventional health personnel. International Journal of Circumpolar Health, 76(1), 1398010.

Langås-Larsen, A., Salamonsen, A., Kristoffersen, A. E., Hamran, T., Evjen, B. & Stub, T. (2018). ” We own the illness”: a qualitative study of networks in two communities with mixed ethnicity in Northern Norway. International Journal of Circumpolar Health, 77(1), 1438572.

Langås-Larsen, A., Salamonsen, A., Kristoffersen, A. E. & Stub, T. (2018). “The prayer circles in the air”: a qualitative study about traditional healer profiles and practice in Northern Norway. International Journal of Circumpolar Health, 77(1), 1476638.

Larsen, A. I. L. (2018). Mapping the experience and use of traditional healing in Northern Norway. Among conventional health care providers, users and traditional healers. PhD thesis.

Larsen, A. L., Hamran, T. & Foss, N. (2014). Mellom profesjonell og folkelig kunnskap. En kvalitativ studie av helsepersonell sin kunnskap om og håndtering av «læsing» i en norsk-samisk kommune. Vård i Norden, 34(4), 53-57.

Mathisen, V. & Sørly, R. K. Brukermedvirkning i kjernesamiske områder. Tidsskrift for Forskning i Sygdom og Samfund, 17(33).

Mehus, G., Bongo, B. A., Engnes, J. I. & Moffitt, P. M. (2019). Exploring why and how encounters with the Norwegian health-care system can be considered culturally unsafe by North Sami-speaking patients and relatives: a qualitative study based on 11 interviews. International Journal of Circumpolar Health, 78(1), 1612703.

Minde, G.-T. & Weber, A. (2017). Hvordan reagerer små samiske lokalmiljøer når kvinner forteller om seksuelle overgrep? Intervju med incestutsatte kvinner fra to ulike samiske lokalmiljøer i Nord-Norge. Tidsskrift for Psykisk Helsearbeid, 14(3), 265-274.

Nygaard, V. (2020). Brukermedvirkning på systemnivå for samiske pasienter i spesialisthelsetjenesten. Hva sier offentlige dokumenter? Tidsskrift for Psykisk Helsearbeid, 17(2-03), 161-172.

Nystad, K., Spein, A. R. & Ingstad, B. (2014). Community resilience factors among indigenous Sámi adolescents: A qualitative study in Northern Norway. Transcultural Psychiatry, 51(5), 651-672.

Silviken, A., Berntsen, G. & Dyregrov, K. (2014). Etterlattes erfaringer med lokalt hjelpeapparat i samiske områder i Nord-Norge.

Stoor, J. P. A., Berntsen, G., Hjelmeland, H. & Silviken, A. (2019). “If you do not birget [manage] then you don’t belong here”: a qualitative focus group study on the cultural meanings of suicide among Indigenous Sámi in arctic Norway. International Journal of Circumpolar Health, 78(1), 1565861.

Stoor, J. P. A., Kaiser, N., Jacobsson, L., Renberg, E. S. & Silviken, A. (2015). “We are like lemmings”: making sense of the cultural meaning (s) of suicide among the indigenous Sami in Sweden. International Journal of Circumpolar Health, 74(1), 27669.

Sørly, R. & Mathisen, V. (2021). Brukermedvirkning i Sapmi. I B. K. Rita Sørly, Tommy Sjåfjell (Red.), Medvirkning i psykisk helse- og rusarbeid (s. 218-231). Universitetsforlaget.

Sørly, R., Mathisen, V. & Kvernmo, S. (2021). “We belong to nature”: Communicating mental health in an indigenous context. Qualitative Social Work, 20(5), 1280-1296.

Sørly, R., Mathisen, V. & Nygaard, V. (2021). Mental health research in an Arctic Indigenous context: The presence of silent dominant narratives. I Stories of Change and Sustainability in the Arctic Regions (s. 72-87). Routledge.

Siste faglige endring: 22. september 2023