Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 10.1Vedlegg 1: Søkestrategi norsk søk – norsk språk

Litteratursøk fra Bibliotek for helseforvaltningen. Dokumentasjon av søkestrategi.

Brukermedvirkning innen rus og psykisk helse - kvalitativ forskning - søk i Oria og SveMed

Kontaktperson: Line Eikenes Langsholt/Hdir; Rita Sørly/UiT
Søk: Astrid Nøstberg
Fagfelle: Bente Foss
Dublettsjekk i EndNote: Før dublettkontroll: 764.  Etter dublettkontroll: 705.

Database: Oria

Dato: 18.05.2022
Avgrensninger: 2012-2022
Antall unike treff: 557

Tittel inneholder: (rus* OR psykisk* OR psykiatri* OR PHV OR TSB OR "tverrfaglig spesialisert behandling" OR barnevern* OR pårørende*) OG (bruker* OR pasient* OR erfaring* OR recovery* OR selvhjelp OR medvirk* OR medbestem* OR selvbestem* OR personsentr* OR samskap* OR samvalg OR likeperson* OR medforsk* OR likemannstjen* OR tvang* OR familiebehandling* OR ettervern OR TUD OR tvungen*)
OG
Alle felt inneholder: kvalitati* OR fokusgruppe* OR "fokus gruppe" OR "fokus grupper" OR intervju* OR dybdeintervju*
=367 treff

Tittel inneholder: rus* OR psykisk* OR psykiatri* OR PHV OR TSB OR "tverrfaglig spesialisert behandling" OR barnevern* OR pårørende*
OG*
Emne inneholder: bruker* OR pasient* OR erfaring* OR recovery* OR selvhjelp OR medvirk* OR medbestem* OR selvbestem* OR personsentr* OR samskap* OR samvalg OR likeperson* OR medforsk* OR likemannstjen* OR tvang* OR familiebehandling* OR ettervern OR TUD OR tvungen**
OG
Alle felt inneholder: kvalitati* OR fokusgruppe* OR "fokus gruppe" OR "fokus grupper" OR intervju* OR dybdeintervju*
=191 treff

Emne inneholder: (rus* OR psykisk* OR psykiatri* OR PHV OR TSB OR "tverrfaglig spesialisert behandling" OR barnevern* OR pårørende*) OG (bruker* OR pasient* OR erfaring* OR recovery* OR selvhjelp OR medvirk* OR medbestem* OR selvbestem* OR personsentr* OR samskap* OR samvalg OR likeperson* OR medforsk* OR likemannstjen* OR tvang* OR familiebehandling* OR ettervern OR TUD OR tvungen*)
OG
Alle felt inneholder: kvalitati* OR fokusgruppe* OR "fokus gruppe" OR "fokus grupper" OR intervju* OR dybdeintervju*
=264 treff

Emne inneholder: rus* OR psykisk* OR psykiatri* OR PHV OR TSB OR "tverrfaglig spesialisert behandling" OR barnevern* OR pårørende*
OG
Tittel inneholder: bruker* OR pasient* OR erfaring* OR recovery* OR selvhjelp OR medvirk* OR medbestem* OR selvbestem* OR personsentr* OR samskap* OR samvalg OR likeperson* OR medforsk* OR likemannstjen* OR tvang* OR familiebehandling* OR ettervern OR TUD OR tvungen* 
OG
Alle felt inneholder: kvalitati* OR fokusgruppe* OR "fokus gruppe" OR "fokus grupper" OR intervju* OR dybdeintervju*
=274 treff

Database: SveMed+

Dato:18.05.2022
Avgrensninger: 2012-2019 (databasen blir fra januar 2020 ikke lenger oppdatert med nytt materiale)
Antall unike treff: 207
Kommentar: Pga. tekniske utfordringer, måtte "Diagnosis, Dual (Psychiatry)" søkes separat.

Søk i SveMed+

Nr

Söksträng

Antal träffar

1

rus* OR psykisk* OR psykiatri* OR PHV OR TSB OR "tverrfaglig spesialisert behandling" OR barnevern* OR pårørende*

9821

2

bruker* OR pasient* OR erfaring* OR recovery* OR selvhjelp OR medvirk* OR medbestem* OR selvbestem* OR personsentr* OR samskap* OR samvalg OR likeperson* OR medforsk* OR likemannstjen* OR tvang* OR familiebehandling* OR ettervern OR TUD OR tvungen*

18203

3

kvalitati* OR fokusgruppe* OR "fokus gruppe" OR "fokus grupper" OR intervju* OR dybdeintervju*

3235

4

#1 AND #2 AND #3

242

5

#4 AND 2012-2019

170

Søk i SveMed+

Nr

Söksträng

Antal träffar

1

exp:"Mental Disorders" OR noexp:"Anxiety" OR noexp:"Narcissism" OR noexp:"Mental Health Services" OR noexp:"Community Mental Health Services" OR noexp:"Mentally Ill Persons"

14857

2

exp:"Substance-Related Disorders" OR noexp:"Opiate Substitution Treatment" OR noexp:"Alcoholics" OR noexp:"Drinking Behavior" OR exp:"Alcohol Drinking" OR noexp:"Driving Under the Influence" OR noexp:"Drug Users" OR exp:"Marijuana Use" OR noexp:"Drug-Seeking Behavior" OR noexp:"Substance Abuse Treatment Centers" OR noexp:"Harm Reduction" OR noexp:"Social Welfare"

4200

3

#1 OR #2

15876

4

noexp:"Patient Participation" OR noexp:"Patient-Centered Care" OR noexp:"Decision Making" OR noxp:"Decision Making, Shared" OR noexp:"Community Participation" OR noexp:"Decision Support Techniques" OR noexp:"Therapeutic Alliance" OR noexp:"Empowerment" OR noexp:"Professional-Patient Relations" OR noexp:"Self-Management" OR noexp:"Coercion" OR noexp:"Cooperative Behavior"

4717

5

noexp:"Qualitative Research" OR noexp:"Focus Groups" OR noexp:"Grounded Theory" OR noexp:"Ethnology" OR noexp:"Interview"

2156

6

#3 AND #4 AND #5

122

7

#6 AND 2012-2019

95

Søk i SveMed+

Nr

Söksträng

Antal träffar

1

exp:"Diagnosis, Dual (Psychiatry)"

126

2

noexp:"Patient Participation" OR noexp:"Patient-Centered Care" OR noexp:"Decision Making" OR noxp:"Decision Making, Shared" OR noexp:"Community Participation" OR noexp:"Decision Support Techniques" OR noexp:"Therapeutic Alliance" OR noexp:"Empowerment" OR noexp:"Professional-Patient Relations" OR noexp:"Self-Management" OR noexp:"Coercion" OR noexp:"Cooperative Behavior"

4717

3

#1 AND #2

24

4

noexp:"Qualitative Research" OR noexp:"Focus Groups" OR noexp:"Grounded Theory" OR noexp:"Ethnology" OR noexp:"Interview"

2156

5

#3 AND #4

4

6

#5 AND 2012-2019

3

Siste faglige endring: 22. september 2023