Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 8Konklusjon

Utgangspunktet for denne kunnskapsoppsummeringen har vært å se nærmere på hva som fremmer et godt samarbeid om brukermedvirkning i fagfeltet, ifølge nordisk og samisk kvalitativ forskning de siste ti årene. Ved hjelp av en litteraturgjennomgang på området, mener vi å ha funnet en rekke kunnskapshull. Vi finner den manglende forskningen på barn og eldre som et imperativ for satsningsområder fremover.

Det er et håp om at denne kunnskapsoppsummeringen vil bidra til en styrket interesse og satsning, både innen forskning og praksis, for å fortsette arbeidet med brukermedvirkning innen psykisk helse- og rusarbeid.

Siste faglige endring: 22. september 2023