Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Sammendrag

Kostnader til legemidler i helseforetak utgjorde 13,1 mrd. kroner inklusive mva. i 2022, hvorav kostnader for h-resept utgjorde 6,7 mrd. kroner og kostnader til legemidler gitt i sykehus utgjorde 6,3 mrd. kroner. Korrigert for prisvekst og overføring av finansieringsansvar til h-reseptordningen var kostnadsveksten for legemidler i helseforetak på 0,8 prosent fra 2021 til 2022. Det var en liten nedgang i legemiddelkostnadenes andel av totale kostnader i spesialisthelsetjenesten fra 2021 til 2022.

Fra 2012 har det vært en realvekst i totale legemiddelkostnader på 21,8 prosent korrigert for overføring av finansieringsansvar for h-reseptordningen. Veksten i totale legemiddelkostnader er knyttet til kostnadsvekst for legemidler gitt i sykehus. For h-reseptordningen har det vært en nedgang i kostnader på 6,4 prosent i perioden fra 2012 til 2021 når man hensyntar overføring av finansieringsansvar til ordningen.

Kostnader til legemidler gitt i sykehus økte med 5,6 prosent fra 2021 til 2022, og kostnader for h-reseptordningen gikk ned 3,2 prosent med korreksjon for overføring av finansieringsansvar.

Siste faglige endring: 08. desember 2023