Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

. Sammendrag

Kostnader til legemidler i helseforetak utgjorde 11,2 mrd. kroner inklusive mva. i 2020. Korrigert for prisvekst og overføring av finansieringsansvar til h-reseptordningen var kostnadene stabile sammenlignet med 2019. Fra 2008 har det vært en realvekst på 18,9 prosent korrigert for overføring av finansieringsansvar.

Finansieringsansvaret for flere legemiddelområder har blitt overført fra folketrygden til h-reseptordningen i helseforetakene. Veksten i kostnader for h-reseptordningen, og totale legemiddelkostnader, må derfor sees i sammenheng med budsjettstyrkingen av helseforetakene ved endret finansieringsansvar.

Det var en økning i kostnader til legemidler gitt i sykehus med 1,6 prosent fra 2019 til 2020, og en reduksjon i kostnader for h-reseptordningen med 3,3 prosent med korreksjon for budsjettstyrking. Legemiddelkostnadenes andel av totale kostnader i spesialisthelsetjenesten økte svakt med 0,1 prosentpoeng fra 2019 til 2020.

Uten korreksjon for budsjettstyrking har det vært en utflating av realveksten i totale legemiddelkostnader etter 2018. Fra 2019 til 2020 var kostnadsveksten 2,3 prosent, og fra 2008 til 2020 var kostnadsveksten 148,8 prosent. 

 

Sist faglig oppdatert: 03. desember 2021